Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học
Thứ tư, 11/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 163

BẢN TIN Tập huấn công tác xây dựng xã hội học tập và tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

BẢN TIN

Tập huấn công tác xây dựng xã hội học tập và tổ chức hoạt động

của trung tâm học tập cộng đồng

 

 


         Thực hiện Kế hoạch số 1786/KH-GDĐT-CTTT ngày 27 tháng 5 năm 2019 về Tổ chức hoạt động hè năm 2019 của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 2808/KH-GDĐT-GDTX ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Phòng Giáo dục thường xuyên về Tập huấn công tác xây dựng xã hội học tập và tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

Ngày 30 tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Tân Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn công tác xây dựng xã hội học tập và tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

       Tham dự tập huấn có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên - Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.

       Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về thực hiện nhiêm vụ xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố hiện nay; ông Trương Quang Dũng, chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tổ chức thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công tác xóa mù chữ; ông Nguyễn Thanh Hoàng, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú báo cáo về công tác chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng kế hoạch và duyệt kinh phí cho trung tâm học tập cộng đồng.

       Tiếp theo, các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các biện pháp phối hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập và tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng./.

Hình ảnh đính kèm:

Hình 1: Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo

Hình 2: Ông Trương Quang Dũng, chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo

Hình 3: Ông Nguyễn Thanh Hoàng, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú báo cáo

Hình 4: Các đại biểu dự tập huấn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164