Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học

Trưởng phòng

Nguyễn Phúc Huy Tùng
Nguyễn Phúc Huy Tùng

Điện thoại cơ quan: 028 38221418

Email liên lạc: nphtung.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách chung, xây dựng tổ chức bộ máy phòng.

Phụ trách địa bàn: Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 8, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và Cụm chuyên môn 1.

Phó trưởng phòng

Hồ Ngọc Hậu
Hồ Ngọc Hậu

Điện thoại cơ quan: 028 38224653

Email liên lạc: hnhau.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách công tác xây dựng xã hội học tập, phổ cập giáo dục, chống mù chữ, trung tâm học tập cộng đồng, công tác thống kê số liệu, công tác cải cách hành chính.

Phụ trách địa bàn: Quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi và Cụm chuyên môn 4.

Phó Trưởng phòng

Bà Trần Thị Kim Thanh
Bà Trần Thị Kim Thanh

Điện thoại cơ quan: 028 38221418

Email liên lạc: ttkthanh.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách khối trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Chỉ đạo chuyên môn bộ môn Sinh học.

Công tác nội vụ của phòng.

Công tác giáo dục kỹ năng sống và giáo dục khởi nghiệp và hoạt động trải nghiệm.

Phụ trách các kỳ kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc gia.

Phụ trách địa bàn: Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh và Cụm chuyên môn 3.

Chuyên viên

Ông Nguyễn Mạnh Cường
Ông Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại cơ quan: 028 38224653

Email liên lạc: nmcuong.sgddt@tphcm.gov.vn

Công tác chuyên môn: Chỉ đạo bộ môn Lịch sử.

Công tác kiêm nhiệm: Phổ cập giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng; kiêm tra hồ sơ dự thi trung học phổ thông quốc gia; giải quyết hồ sơ chuyển trường; hỗ trợ công tác cải cách hành chính.

Phụ trách địa bàn: Quận 9, Quận 12, huyện Hóc Môn và Cụm chuyên môn 2.

Nguyễn Đăng Khoa
Nguyễn Đăng Khoa

Điện thoại cơ quan: 028.38224653

Email liên lạc: ndkhoa.sgddt@tphcm.gov.vn

Công tác chuyên môn: Chỉ đạo bộ môn Hóa học.

Công tác kiêm nhiệm: Hỗ trợ công tác quản lý khối trung tâm giáo dục thường xuyên; theo dõi công tác thực hiện sổ điểm điện tử và cơ sở dữ liệu của các trung tâm; theo dõi hoạt động khởi nghiệp và khoa học kỹ thuật của các trung tâm.

Phụ trách địa bàn: Quận 7, Quận 6, huyện Cần Giớ và Cụm chuyên môn 1.

Nguyễn Hồng Hà
Nguyễn Hồng Hà

Điện thoại cơ quan: 028.38224653

Email liên lạc: nhha.sgddt@tphcm.gov.vn

Công tác chuyên môn: Chỉ đạo bộ môn tiếng Anh.

Công tác kiêm nhiệm: Hỗ trợ công tác quản lý khối trung tâm ngoại ngữ, tin học; hỗ trợ phụ trách các kỳ kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc gia; theo dõi hoạt động các câu lạc bộ ngoại ngữ.

Phụ trách địa bàn: Quận 5, Quận 10, quận Phú Nhuận và cụm chuyên môn 3.

Nguyễn Kim Luyện
Nguyễn Kim Luyện

Email liên lạc: nkluyen.sgddt@tphcm.gov.vn

Nguyễn Hữu Lợi
Nguyễn Hữu Lợi

Email liên lạc: nhloi.sgddt@tphcm.gov.vn

Ông Trương Quang Dũng
Ông Trương Quang Dũng

Điện thoại cơ quan: 028.38224653

Email liên lạc: tqdung@hcm.edu.vn

Công tác chuyên môn: Chỉ đạo công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; phổ cập giáo dục, phối hợp các sở, ngành liên quan đến nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.

Công tác kiêm nhiệm: Tổng hợp báo cáo và kế hoạch hàng tuần, hàng tháng của phòng.

Phụ trách địa bàn: Quận 2, Quận Gò Vấp, quận Thủ Đức và Cụm chuyên môn 2.