Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học
Thứ hai, 2/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 66

LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015 - 2016

 

Tháng

Nội dung công việc

Địa điểm

Ghi chú

 

7,8/2015

 • Tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.
 • Họp cụm chuyên môn và hội đồng bộ môn GDTX lần 1(2015-2016).
 • Giao chỉ tiêu xóa mù chữ cho quận – huyện.
 • Kiểm tra công tác CMC.
 • Tập huấn :

  * Bồi dưỡng thường xuyên đầu năm học.

  * Bồi dưỡng phương pháp giải bài tập môn: Vật lý, Hoá học và Sinh học.

  * Dạy tích hợp môn Lịch sử.

  * Công tác tổ chức phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

 • Giao ban ban chỉ đạo Nông thôn mới.

Sở GD&ĐT

Theo lịch

 

 

 

 

Tại cơ sở

 

Theo lịch

 

 

 

 

 

 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE(05/7/ và 02/8/2015)
 • Chứng chỉ TOEFL Primary (12/7/2015)
 • Tin học quốc gia (26/7/2015)
 • Ngoại ngữ A,B,C(09/8/2015)
 • Tin học quốc tế(16/8/2015)
 • Chứng chỉ TKT (22/8/2015)
 • Chứng chỉ TOEFL Junior (23/8/2015)

Tại các địa điểm thi

 

09/2015

 • Khai giảng năm 2015 – 2016 (05/9/2015).

Tại cơ sở

 

 

 • Tổng hợp số liệu đầu năm báo cáo Bộ GD-ĐT.

 

 

 

 • Duyệt kế hoạch năm học của các TTGDTX.

 

 

 

 • Hội thảo đánh giá kết quả các bộ môn thi THPT quốc gia 2015.
 • Hội nghị hướng dẫn chuyên môn các môn học.
 • Tổ chức chuyên đề bộ môn.
 • Kiểm tra hoạt động TT ngoại ngữ, tin học.
 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE (06/9/2015)
 • Chứng chỉ TOEFL Primary (13/9/2015)
 • Tin học quốc gia(27/9/2015)

 

 

 

 

 

Tại các địa điểm thi

 

 

 

10/2015

 • Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
 • Duyệt kế hoạch năm học của các TTGDTX.
 • Kiểm tra, dự giờ chuyên môn TTGDTX
 • Kiểm tra thiết bị dạy học ở các TTGDTX.

Tại cơ sở

 

 

 

 

 

Tại các địa điểm thi

 

 • Tổ chức chuyên đề bộ môn.

 

 • Kiểm tra hoạt động TT ngoại ngữ, tin học.

 

 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE (04/10/2015)
 • Chứng chỉ KET, PET, FCE (10/10/2015)
 • Ngoại ngữ A,B,C (11/10/2015)
 • Tin học quốc tế (18/10/2015)
 • Chứng chỉ TOEFL Junior (25/10/2015)

 

11/2015

 • Kiểm tra HK 2 lớp 9 (26/11 – 08/12/2015)
 • Tổ chức chuyên đề bộ môn.
 • Kiểm tra, dự giờ chuyên môn TTGDTX
 • Thi giải toán nhanh Casio cấp thành phố (28/11/2015).
 • Bồi dưỡng học viên giải toán nhanh Casio (Tháng 12/2015 – 02/2016).
 • Chuẩn bị kiểm tra chống mù chữ – giáo dục TTSKBC năm 2015.
 • Kiểm tra đánh giá xếp loại TTHTCĐ.
 • Xét giải Võ Trường Toản.
 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE (01/11/2015)
 • Chứng chỉ TOEFL Primary (08/11/2015)
 • Chứng chỉ KET, PET(14/11/2015)
 • Chứng chỉ FCE (21/11/2015)
 • Tin học quốc gia (29/11/2015)

 

Tại cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại các địa điểm thi

 

Theo kế hoạch

12/2015

 • Kiểm tra HK 1 (14 – 26/12/2015).
 • Xét tốt nghiệp THCS-GDTX đợt tháng 12/2015.
 • Tổ chức chuyên đề bộ môn.
 • Sơ kết công tác xóa mù chữ Hướng dẫn quận, huyện sơ kết xây dựng XHHT năm 2015.

Tại cơ sở

Theo kế hoạch

 

 • Kiểm tra đánh giá xếp loại TTHTCĐ.

 

 

 

 • Giao ban Ban chỉ đạo Nông thôn mới.

Sở GD&ĐT

 

 

 • Thi :
 • Chứng chỉ KET, PET(05/12/2015)
 • Chứng chỉ YLE (06/12/2015)
 • Chứng chỉ FCE (12/12/2015)
 • Ngoại ngữ A,B,C (13/12/2015)
 • Tin học quốc tế (20/12/2015)
 • Chứng chỉ TOEFL Junior (27/12/2015)

Tại các địa điểm thi

 

1, 2/2016

 • Sơ kết HK 1 triển khai nhiệm vụ HK 2 khối GDTX – khối ngoại ngữ, tin học.
 • Tổng kiểm tra CMC-GDTTSKBC các cấp.

Sở GD&ĐT

 

Tại cơ sở

Theo kế hoạch

 

 • Họp cụm chuyên môn và hội đồng bộ môn GDTX lần 2 (2015-2016).
 • Tổ chức chuyên đề bộ môn.
 • Kiểm tra, dự giờ chuyên môn TTGDTX.
 • Kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, thư viện, thiết bị thực hành thí nghiệm.
 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE (09, 10, 16, 17/01/2016)
 • Chứng chỉ TOEFL Primary (24/01/2016)
 • Tin học quốc gia (24/01/2016)

 

 

 

 

 

Tại các địa điểm thi

 

 

 

 

 

 • Tin học quốc tế (24/01/2016)
 • Chứng chỉ TKT (28/02/2016)
 • Chứng chỉ TOEFL Junior (28/02/2016)

 

 

 

 

03/2016

 • Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ xây dựng XHHT năm 2015, triển khai phương hướng năm 2016.
 • Kiểm tra, dự giờ chuyên môn TTGDTX.
 • Thi giải toán nhanh Casio cấp quốc gia.
 • Học viên giỏi GDTX (18/3/2016).

Sở GD&ĐT

Tại cơ sở

 

 

 • Chuyên đề bộ môn.
 • Thi :
 • Chứng chỉ KET,PET (05/3/2016)
 • Chứng chỉ YLE (6, 12, 13, 20, 26, 27/3/2016)
 • Chứng chỉ TOEFL Primary (06/3/2016)
 • Ngoại ngữ A,B,C (13/3/2016)
 • Chứng chỉ YLE, FCE (19/3/2016)
 • Tin học quốc gia (27/3/2016)

Tại cơ sở

Tại các địa điểm thi

 

 

 

 

 

 

 

4/2016

 • Hướng dẫn ôn tập HK 2.
 • Kiểm tra HK 2 khối 9, 12 (11 - 23/4/2016).
 • Tổ chức chuyên đề bộ môn.
 • Tham gia tuần lễ kế hoạch hành động Quốc gia giáo dục cho mọi người.
 • Giao ban ban chỉ đạo Nông thôn mới.
 • Kiểm tra hoạt động TTHTCĐ.
 • Kiểm tra hoạt động TT ngoại ngữ, tin học.

Sở GD&ĐT

 

Tại cơ sở

 

 

 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE (02, 03, 09, 10/4/2016)
 • Tin học quốc tế (17/4/2016)

Tại các địa điểm thi

 

 

 • Chứng chỉ YLE, KET, PET (23/4/2016)
 • Chứng chỉ YLE, TKT (24/4/2016)
 • Chứng chỉ TOEFL Junior (24/4/2016)

 

 

5/2016

 • Báo cáo tổng kết; thi đua cho Bộ GD&ĐT.
 • Tập hợp hồ sơ chuẩn bị đánh giá thi đua.
 • Họp cụm chuyên môn và hội đồng bộ môn GDTX lần 2 (2015-2016).
 • Chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng hè, tham quan 2016.
 • Kiểm tra chéo hồ sơ thi THPT và THCS.

 

 

Tại cơ sở

 

 

Tại cơ sở

 

 

 • Kiểm tra HK 2 các khối còn lại.
 • Kiểm tra hoạt động TT ngoại ngữ, tin học.
 • Kiểm tra hoạt động TTHTCĐ.
 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE (7, 8, 14, 21, 22, 29/5/2016)
 • Chứng chỉ YLE, KET, PET (15/5/2016)
 • Tin học quốc gia (22/5/2016)

 

 

 

Tại các địa điểm thi

 

 

 • Chứng chỉ TOEFL Primary (22/5/2016)
 • Chứng chỉ YLE, FCE (28/5/2016)

 

 

6/2016

 • Xét thi đua, tổng kết năm học, kế hoạch năm học mới.
 • Kiểm tra hoạt động TT ngoại ngữ, tin học.
 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE, KET, PET (04/6/2016)
 • Chứng chỉ YLE (05, 18, 19/6/2016)
 • Ngoại ngữ A,B,C(12/6/2016)
 • Chứng chỉ TOEFL Junior (19/6/2016)

 

 

 

Tại các địa điểm thi

 

Theo lịch

 

 • Chứng chỉ YLE, FCE (25/6/2016)
 • Chứng chỉ YLE, TKT (26/6/2016)

 

 

 

7/2015

 • Thi Trung học phổ thông quốc gia.
 • Xây dựng kế hoạch năm học 2016 – 2017.
 • Kiểm tra hoạt động TT ngoại ngữ, tin học.
 • Bồi dưỡng hè (Nghiệp vụ + Chuyên môn).

Tại cơ sở

 

 

Theo kế hoạch

 

Theo kế hoạch

 

 • Tham quan học tập (nếu có).
 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE (09, 10, 16, 17/7/2016)
 • Chứng chỉ TOEFL Primary (24/7/2016)

 

Tại các địa điểm thi

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87