Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học
Thứ năm, 18/6/2015, 0:0
Lượt đọc: 61

Lịch công tác Phòng Giáo dục thường xuyên Năm 2014-2015

LỊCH CÔNG TÁC

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2014 – 2015

Tháng

Nội dung công việc

Địa điểm

Ghi chú

 

7,8/2014

 • Tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

Sở GD&ĐT

Theo lịch

 

 • Tập huấn :

 

 

 

 • Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè các TTHTCĐ
 • Nghiệp vụ quản lý các TT GDTX

TT.GDTX Chu Văn An + Sở GD&ĐT

-nt-

Theo lịch Sở +

Bộ GD&ĐT

 

 • Nghiệp vụ quản lý các cơ sở VHNG.

-nt-

 

 

 • Bồi dưỡng nội dung và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên THCS và THPT hệ GDTX.
 • Tập huấn chương trình 10 bộ môn
 • Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Ngữ Văn cấp THCS - GDTX

-nt-

 

-nt-

-nt-

 

 

 • Phương pháp dạy học cho người lớn tuổi.
 • Công tác chống mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.
 • Giáo dục kiến thức biển đảo, hải đảo và tài nguyên môi cho cán bộ quản lý các TTHTCĐ
 • Khảo sát hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng.

-nt-

-nt-

 

-nt-

 

-nt-

 

 

 

 • Họp cụm chuyên môn và chuyên đề bộ môn GDTX lần 1(2014-2015)
 • Giao ban ban chỉ đạo Nông thôn mới
 • Kiểm tra công nhận đạt tiêu chí giáo dục các xã xây dựng Nông thôn mới.

TT.GDTX Chu Văn An

Sở GD&ĐT

 

 

 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE (06/7/2014)
 • Ngoại ngữ A (13/7/2014)

 

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Trưng Vương +…

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Trưng Vương +…

Nguyễn Hữu Thọ +….

Sở GD&ĐT

Trưng Vương +…

 

 

 • Chứng chỉ FCE (25/7/2014)
 • Chứng chỉ YLE (03/8/2014)
 • Ngoại ngữ B,C (10/8/2014)
 • Chứng chỉ FCE (21/8/2014)
 • Chứng chỉ TKT(22/8/2014)
 • Tin học(24/8/2014)

 

 

 

 

 

 

 

9/2014

 • Khai giảng năm 2014 – 2015 (05/9/2014)

Tại cơ sở

Theo lịch chung

 

 • Tổng hợp số liệu đầu năm báo cáo Bộ GD-ĐT

 

Cơ sở + P.GDTX

 

 • Giao chỉ tiêu xóa mù chữ cho quận – huyện.

 

 

 

 • Họp hội đồng bộ môn, cụm CM lần 1

TT.GDTX

 

 

 • Kiểm tra VHNG.
 • Kiểm tra, dự giờ chuyên môn TT. GDTX quận 3, quận 5, quận 6, quận 10, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận.

Tại cơ sở

 

Tại cơ sở

P.GDTX

 

 • Chuyên đề bộ môn.

Tại cơ sở

 

 

 • Thi :

 

 

 

 • Chứng chỉ YLE (07/9/2014)

Nguyễn Văn Trỗi Q4

 

 

 • Ngoại ngữ A (14/9/2014)

Trưng Vương +…

 

 

 • Tin học(28/9/2014)

Trưng Vương +…

 

 

10/2014

 • Duyệt kế hoạch năm học của các TTGDTX.
 • Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Tại cơ sở

Sở GD&ĐT

LĐ sở + P.GDTX

P.GDTX + CB chuyên trách

 

 • Giao ban TTGDTX, phân hiệu BTVH lần 1.

Sở GD&ĐT

P.GDTX

 

 • Kiểm tra, dự giờ chuyên môn TT. GDTX quận 1, quận 4, quận 7, quận 8, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ,

 

Tại cơ sở

 

 

 • Kiểm tra thiết bị dạy học BTVH.

Tại cơ sở

 

 

 • Chuyên đề bộ môn.

Tại cơ sở

 

 

 • Thanh tra, kiểm tra VHNG theo kế hoạch.

Tại cơ sở

 

 

 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE for school (05/10/2014)
 • Chứng chỉ FCE (11/10/2014)
 • Ngoại ngữ B, C (12/10/2014)

 

Tại cơ sở

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Trưng Vương +…

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Trưng Vương +

 

 

 

 

 

 

 • Chứng chỉ KET, PET,(18/10/2014)
 • Tin học(26/10/2014)

 

11/2014

 • Giao ban Ban chỉ đạo Nông thôn mới
 • Chuẩn bị kiểm tra chống mù chữ – giáo dục TTSKBC năm 2014
 • Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Tại cơ sở

Tại cơ sở

Theo kế hoạch

 

 • Kiểm tra thiết bị dạy học BTVH

Tại cơ sở

 

 

 • Chuyên đề bộ môn.

Tại cơ sở

 

 

 • Kiểm tra, dự giờ chuyên môn TT. GDTX quận 11, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi.

Tại cơ sở

 

 

 • Thi giải toán nhanh Casio cấp thành phố (15/11/2014).
 • Bồi dưỡng học viên giải toán nhanh Casio (Tháng 11/2014 – 02/2015)
 • Triển khai tổ chức thi Giáo viên giỏi Cấp thành phố

Tại cơ sở

 

 

 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE (02/11/2014)
 • Chứng chỉ FCE (08/11/2014)
 • Ngoại ngữ A (09/11/2014)

 

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Nguyễn Hữu Thọ

Trưng Vương +…

 

 

 • Chứng chỉ KET, PET (22/11/2014)
 • Tin học(23/11/2014)
 • Kiểm tra HK 2 lớp 9 (26/11 – 08/12/2014)

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Trưng Vương +…

Tại cơ sở

 

12/2014

 • Giao ban TTGDTX, phân hiệu BTVH lần 2

Sở GD&ĐT

Theo kế hoạch

 

 • Sơ kết công tác xóa mù chữHướng dẫn quận, huyện sơ kết xây dựng XHHT năm 2014.

Tại cơ sở

 

 

 • Chuyên đề bộ môn.

Tại cơ sở

 

 

 • Kiểm tra, dự giờ chuyên môn TT. GDTX quận 2, quận 9, quận 12, quận Gò vấp. GDTX Gia Định.

Tại cơ sở

 

 

 • Giao ban Ban chỉ đạo Nông thôn mới.

Sở GD&ĐT

 

 

 • Xét tốt nghiệp BTTHCS đợt tháng 12/2014

 

 

 

 • Kiểm tra HK 1 (16 – 21/12/2014)

Tại cơ sở

 

 

 • Thi :
 • Chứng chỉ KET, PET (06/12/2014)
 • Chứng chỉ YLE (07/12/2014)
 • Chứng chỉ FCE (07/12/2014)
 • Ngoại ngữ B,C(14/12/2014)
 • Tin học(28/12/2014)

 

Nguyễn Văn Trỗi Q4

-nt-

Nguyễn Hữu Thọ

Trưng Vương +…

Trưng Vương +…

 

1, 2/2015

 • Tổng kiểm tra CMC-GDTTSKBC các cấp.
 • Sơ kết HK 1 triển khai nhiệm vụ HK 2
 • Kiểm tra hoạt động các TT-HTCĐ
 • Kiểm tra VHNG.
 • Giao ban ban chỉ đạo Nông thôn mới.
 • Chuyên đề bộ môn.
 • Kiểm tra, dự giờ chuyên môn: TT. GDTX quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, phân hiệu BTVH Cao đẳng Hải Quan, phân hiệu BTVH Nhạc Viện.
 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE(04/01/2015)
 • Chứng chỉ TOEFL Primary

  (11/01/2015)

 • Tin học(25/01/2015)
 • Chứng chỉ YLE(01/02/2015)
 • Chứng chỉ TKT(07/02/2015)
 • Chứng chỉ TOEFL Junior(08/02/2015)

Sở GD&ĐT

Tại cơ sở

 

-nt-

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Nguyễn Văn Trỗi Q4

 

Nguyễn Tất Thành Q4

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Sở GD&ĐT

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Theo kế hoạch

03/2015

 • Giao ban VHNG

Sở GD&ĐT

 

 

 • Kiểm tra chuyên môn GDTX Thanh niên xung phong, GDTX ĐH Công Nghiệp, GDTX ĐHCN Thực Phẩm, GDTX TTHL và TĐ Thể dục thể thao.

Tại cơ sở

 

 

 • Thi giải toán nhanh Casio cấp khu vực

 

Theo lịch

 

 • Chuyên đề bộ môn.

Tại cơ sở

 

 

 • Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ xây dựng XHHT năm 2014, triển khai phương hướng năm 2015.

-nt-

 

 

 • Kiểm tra VHNG

Tại cơ sở

 

 

 • Thi :
 • Chứng chỉ KET,PET(14/03/2015)
 • Ngoại ngữ A, B, C (15/03/2015)
 • Chứng chỉ TOEFL Primary

  (22/03/2015)

 • Tin học(28/03/2015)
 • Học viên giỏi GDTX(21/03/2015)

 

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Trưng Vương +…

Nguyễn Hữu Thọ

 

Nguyễn Tất Thành Q4

TT.GDTX Chu Văn An

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2015

 • Giao ban TTGDTX, phân hiệu BTVH lần 3
 • Giao ban ban chỉ đạo Nông thôn mới

Sở GD&ĐT

 

 

 • Hướng dẫn ôn tập HK 2
 • Tham gia tuần lễ kế hoạch hành động Quốc gia giáo dục cho mọi người.
 • Kiểm tra chuyên môn GDTX Chu Văn An, GDTX Lê Quý Đôn, GDTX Tiếng Hoa.
 • Cơ sở báo cáo công tác kiểm tra hồ sơ học vụ - thí vụ.
 • Chuyên đề bộ môn.
 • Thi :
  • Chứng chỉ YLE(05/04/2015)
  • Chứng chỉ FCE(11/04/2015)
  • Tin học Quốc tế (19/04/2015)
  • Chứng chỉ TOEFL Junior

   (26/04/2015)

 • Kiểm tra HK 2 khối 9, 12 (13 - 25/04/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Sở GD&ĐT

Nguyễn Hữu Thọ Q4

 

 

Tại cơ sở

 

5/2015

 • Kiểm tra HK 2 các khối còn lại

Tại cơ sở

 

 

 • Kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệp: THPT và THCS

Tại cơ sở

Theo lịch

 

 • Giao ban VHNG, TT.HTCĐ lần 3

Sở GD&ĐT

 

 

 • Chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng hè, tham quan 2015

 

 

 

 • Báo cáo tổng kết ; thi đua cho Bộ GD&ĐT

 

Theo lịch

 

 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE(03/05/2015)
 • Chứng chỉ TOEFL Primary

  (10/5/2015)

 • Chứng chỉ KET,PET(16/5/2015)
 • Ngoại ngữ A, B, C (17/5/2015)

 

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Nguyễn hữu Thọ Q4

 

Nguyễn hữu Thọ Q4

Trưng Vương +…

 

 

 • Tin học(24/5/2015)

Nguyễn Tất Thành Q4

 

 

6/2015

 • Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

 

Theo lịch

 

 • Xét thi đua, tổng kết năm học, kế hoạch năm học mới.

 

 

 

 • Thi :
 • Chứng chỉ KET,PET(13/6/2015)
 • Chứng chỉ YLE(14/6/2015)
 • Chứng chỉ FCE(27/6/2015)
 • Chứng chỉ TOEFL Junior

(28/6/2015)

 

Nguyễn Văn Trỗi Q4

-nt-

 

Nguyễn hữu Thọ Q4

 

 

 

7/2015

 • Tham quan học tập (nếu có)

 

Theo kế hoạch

 

 • Bồi dưỡng hè (Nghiệp vụ + Chuyên môn)

Theo kế hoạch chung

 

 

 • Xây dựng kế hoạch 2015 - 2016

 

 

 

 • Thi :
 • Chứng chỉ YLE (05/7/2015)
 • Chứng chỉ TOEFL Primary

  (12/7/2015)

 • Tin học(26/7/2015)

 

Nguyễn Văn Trỗi Q4

Nguyễn hữu Thọ Q4

 

Nguyễn Tất Thành Q4

 

 

Ghi chú :

            1/- Các hoạt động văn nghệ, thể thao. Hội thi phòng chống HIV/AIDS, an toàn giao thông, môi trường xanh … theo chỉ đạo chung của ngành.

            2/- Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện, trường trực thuộc có Trung tâm Văn hoá ngoài giờ theo lịch Thanh tra.

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164